SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

iTrade Global, spletna trgovina, d.o.o.

Pod Grintovcem 7A, 1370 Logatec, Slovenija

Matična številka: 8430829000

Davčna številka: SI68929714

Zavezanec za DDV: NE

E- poštni naslov: contact@itradeglobal.si

O podjetju: Gospodarska družba iTrade Global d.o.o. se ukvarja s spletno prodajo nadomestnih delov in dodatkov za glasbila.

SPLOŠNI DEL

 1. Splošni pogoji poslovanja

  1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe iTrade Global d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.
  2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.
  3. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
  4. Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Družbe, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Družbo in stranko.
  5. Uporaba pojmov:
  6. Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

  7. Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

  8. Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.

  9. Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.

  10. Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

  11. Predmet pogodbe je lahko:

   1. blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.
    • Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
    • Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Družba preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Družba obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.
   2. Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:
    • Podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa)
    • Kontaktne podatke (e- poštni naslov, telefonska številka)
    • Informacije o osnovnih lastnostih izdelkov (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih)
    • Informacije o dobavljivosti izdelkov
    • Dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave)
    • Nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških
    • Plačilne in dobavne metode
    • Obdobje veljavnosti ponudbe
    • Pogoje in roke za odstop od pogodbe
    • Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake
    • Podatke o pritožbenem postopku

SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

 

 

IZJAVA POTROŠNIKA O ODSTOPU OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO

iTrade Global d.o.o.

Pod Grintovcem 7a; 1370 Logatec

Matična številka: 8430829000

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe, sklenjene na daljavo, za nakup blaga (ustrezno obkroži oz. dopolni):

 1. specifikacija blaga: ______________________________________________________________________________
 2. ki izhaja iz priloženega dokumenta (naročilnica, račun, prevzemnica)

na podlagi naročila z dne ______________ v skupnem znesku __________________; blago sem prejel/a dne _______________.

Ime in priimek potrošnika/potrošnice

______________________________

Naslov potrošnika/potrošnice:__________________________________________________

Telefonska številka, e-naslov potrošnika/potrošnice (neobvezno):

_______________________________________

Kupnino v višini ________________ EUR, ki sem vam jo plačal/a dne_______________, mi prosim vrnite na moj transakcijski račun št.:_________________________________, odprt pri banki __________________________.

V _________________, dne ___________________

Podpis potrošnika (samo, če se obrazec oddaja v fizični obliki)

________________________